دایس

این شرکت امکان تولید دایس محصولات مختلف جهت استفاده در نوشیدنیها و آبمیوه دارای تیکه های میوه را دارد. این محصولات طبق درخواست مشتری و ابعاد مشخص از سوی آنها به صورت مکعبهای (10و 8 و … میلی متر) در بسته بندی قوطیهای 5 کیلویی امکانپذیر می باشد.
یکی از عوامل بسیار مهم در شرکت پرشین نوش انتخاب میوه های مناسب در تمامی زمینه ها می باشد که نتیجه مطلوب را قطعا به دنبال خواهد داشت، در پروسه دایس باید میوه به اندازه ای کافی رسیده باشد اما قبل از آبدار شدن چیده تا از له شدن در فرآیند پاستور کردن جلوگیری شود که این فرآیند توسط کارشناسان مجرب مستقر در باغات انجام می پذرد.