غذای کودک

شرکت پرشین نوش در حال حاضر با توجه به مصرف بی رویه سموم در کشور و نیاز شرکتهایی که در زمینه محصولات غذایی مختص کودکان فعالیت دارند در صدد شده با اجاره باغات و نظارت مستمر بر نوع سموم استفاده شده میزان مصرف، زیر نظر متخصصان این شرکت طی یک فرآیند 6 الی 9 ماهه محصول نهایی سالم و مطابق با استاندارد های جهانی تغذیه کودکان تولید نماید
اولین پروژه ما همکاری در تولید پوره ی سیب مورد نیاز شرکت نستله ایران می باشد که پس از دو سال همکاری مستمر در سال جاری نتایج آزمایشات باقیمانده سموم به تائید این شرکت رسیده است.