نوآوری

پرشین نوش، آماده هر گونه همکاری با شرکتهای معتبر بین المللی در خصوص محصولات مرتبط با صنعت نوشیدنی و محصولات جدید برپایه پوره، کنسانتره و آبمیوه می باشدکه از جمله پروژه های انجام شده در این خصوصو می توان غذای سلامت کودک و دایس را نام برد که به صورت کامل محقق گردیده است.

در حال حاضر پرشین نوش وارد بررسی سومین پروژه ای خود با عنوان اسنک میوه ای مخصوص کودکان گردیده است که با استفاده از پوره میوه های مختلف محصولی سالم (غذای سلامت کودک)  در بسته بندیهای 25 گرمی و با تنوع محصول به صورت ترکیبی از چند میوه در دست بررسی می باشد